Església de sant Miquel de Fontfreda

Població
 • Maçanet de Cabrenys
Localització
 • A la pista forestal en direcció a Sant Andreu d'Oliveda.
Telèfon
 • 972 54 40 05
Correu electrònic
 • ajuntament@massanet.org
Època
 • Segles XI-XIII
Arquitectura
 • ARQUITECTURA

  Planta: Petita església d'una nau i absis semicircular. El paviment és un antic enllosat de peces rectangulars ben escairades. Al mur N i W hi ha un banc d'obra seguit.

  Alçat: La nau i l'absis tenen la mateixa alçada. La testera O s'enlaira considerablemement i acaba amb un contorn horitzontal. L'absis s'obre a la nau mitjançant un arc de mig punt.

   

  Obertures:

  - Portes: La portalada es troba situada al mur S de la nau. Està formada per un arc de mig punt de dovelles mitjanes amb grans impostes de pla i bisellades, forma gradació i emmarca l'obertura rectangular amb llinda; a sobre hi ha el timpà ple de carreus.

  - Finestres: Trobem 2 finestres, de doble esqueixada i arcs de mig punt monolítics, situades al centre del frontís (mur W) i al fons de l'absis (a l'E). Al

Estat de conservació del conjunt
 • Molt bo
Estat de conservació dels murs
 • Bo
Estat de conservació de la volta
 • Bo
Estat de conservació de la coberta
 • Bo
Estat de conservació del paviment
 • Bo
Estat de conservació del campanar
 • Bo

El temple apareix documentat per primera vegada l'any 1115, quan va ser cedit al priorat de Santa Maria de Lladó. Al segle XVII va perdre la condició de parròquia, convertint-se en sufragània de Sant Cristòfol dels Horts. L'església va restar abandonada durant molts anys i es va enfonsar la coberta. Entre 1973-75, per iniciativa particular, fou restaurada i s'hi restablí el culte.