Information complémentaire

Barraca

Ville
  • Llers
Emplacement
  • Pla de Vinyers

Aquesta barraca de planta circular es troba adossada a una paret de pedra seca, al costat d'un antic camí. Presenta una porta amb llinda, una cúpula troncocònicai danys greus en la conservació de l'estructura.