Information complémentaire

Aixopluc

Catégorie
  • Pierre Sèche
Emplacement
  • El clot - feixa Feliu

Aquest aixopluc en bon estat de conservació es troba en una feixa que té pendent cap el Clot, rec que recull el desguàs de diverses parcel.les. Entre les feixes hi ha diverses rampes ben conservades, i els marges sovint tenen una doble paret, que formen esglaons.