Información adicional

Barraca del sastre (2)

Localización
  • Coma Forcada

Situada al final d’un mur que separa dues feixes de la mateixa finca, aquesta barraca presenta una porta adovellada, una façana de forma quadrangular i la part posterior té una planta arrodonida que connecta amb la paret de partió.