Información adicional

Barraca d’en Vergés 1887

Localización
  • Pla de Vinyers

Espectacular barraca amb molt bon estat de conservació. En el dintell de la porta hi ha gravada la data de construcció 1887. Els muntants de la porta estan arrebossats amb morter de calç, també hi ha una porta de fusta i la coberta té terra amb vegetació.