Barraca de les Nyoques o Ginbernanes

Category
  • Dry stone constructions
Location
  • El Clot

Conjunt de pedra seca inusual a la garriga, format per una represa d'aigua i la canalització de la mateixa, a diverses feixes. La barraca fa funcions de distribució de l’aigua i suport de la represa.

La Barraca està construïda sobre la Paret de la represa o bassa, que es troba a dos nivells. Les feixes de sota la presa estan delimitades per marges, i en el seu centre surt canalitzat el desguàs de la bassa. Hi ha diferents obertures sota la barraca i els seus murs lateral per on es devia distribuir l’aigua a les diferents feixes.