Gorgues de Les Escaules Eddies

0
 • Town
  • Boadella i les Escaules
 • Location
  • {0>Aigües amunt del Salt de la Caula.<}0{>Waters above the Salt de la Caula waterfall<0}
 • Phone
  • 972 56 92 11
 • E-mail
  • aj.boadella@terra.es

The torrent of La Caula and Fontanilles comprise hot springs where you can bath year-round.