Sant Jordi Chapel

0
 • Town
  • Sant Llorenç de la Muga
 • Location
  • On the Camí Vell from Sant Llorenç to Carbonils and Costoja
 • Phone
  • 972 56 91 40
 • E-mail
  • ajuntament@santllorencdelamuga.cat
 • Age
  • XVI-XVII century
 • Estado de conservación del conjunto

{0>Capella aïllada, situada en un indret espectacular i d'estructura molt simple.<}0{>An isolated chapel located in a spectacular spot and with a very simple structure.<0} {0>Malgrat la seva aparença romànica, es tracta d'un cas de supervivència d'antigues formes dins l'arquitectura popular.<}0{>Despite its Romanesque appearance it is a surviving example of old forms from popular architecture.<0} {0>La seva construcció no sembla ésser anterior als segles XVI-XVII.<}0{>The construction seems to date to no earlier than the 16th-17th centuries.<0} {0>L'estratègica posició de la capella, dalt d'un cim que domina perfectament la vall de La Muga, i justament sobre l'antic camí que portava de Sant Llorenç de la Muga cap a Carbonils i Costoja, ha originat que es veiés involucrada en diferents accions bèl·liques, especialment durant la Guerra Gran.<}0{>The chapel's strategic location atop a hill perfectly dominating the Vall de La Muga and just on the old road from Sant Llorenç de la Muga to Carbonils and Costoja has meant it has seen different battles, especially during the Great War. <0}