Dolmen de Rocalba

  • Town
    • Agullana
  • Phone
    • 972 53 52 06
  • E-mail
    • ajuntament@agullana.com

Dolmen tipus sepulcre de corredor, amb cambra rectangular llarga i passadís ample de parets paral·leles o galeria catalana.