Casamor Foundation

0
 • Town
  • Navata
 • Location
  • Carrer de la Creu
 • Phone
  • 972 56 50 02
 • E-mail
  • fundacio@fundaciocasamor.org

L'objectiu de la Fundació Casamor, és ampliar la col·lecció i donar a conèixer l'obra, aconseguint que la Fundació Casamor estigui en un procés de creixement i consolidació dels seus béns artístics.

Com Institució creada per al foment de l'art, es mostra interessada en organitzar a la seva seu, mostres d'altres artistes, així com cedir temporalment part del seu fons per ser exposat en diferents manifestacions artístiques.