Parc de salut

Població
  • Pont de Molins
Localització
  • c.del Pont, entre el número 62 i 64 Per conèixer les dates de les properes dinamitzacions al Parc Urbà de Pont de Molins et pots posar en contacte amb el Consell Comarcal de l’Alt Empord
Telèfon
  • 972 52 92 64
Correu electrònic
  • ajuntament@pontdemolins.cat