Max Martin - Torner de fusta artesà

0
 • Població
  • Agullana
 • Localització
  • c/ Canigó, 13
 • Telèfon
  • 664 400 630
 • Correu electrònic
  • max.mago@hotmail.com / masmagomax@gmail.com

Tornejar m’ha permès posar en valor tot allò que té la fusta i que sovint ignorem,

l’escorça, els nusos, les vetes, les escletxes, els anells de creixement, els camins dels

insectes, els fongs, els tons cromàtics...

Són aquests elements els que m’inspiren a l’hora de fer una peça, sigui un pot, un

bol, una safata, un plat, un canelobre, una figura o una composició abstracta.