Restaurant La Plaça

Població
  • Lladó
Localització
  • Pl. Major, núm. 3
Telèfon
  • 972553596