• Quim Giró

Cal Llosaire

0
 • Població
  • Vilanant
 • Localització
  • Dins el nucli antic
 • Telèfon
  • 972 54 60 03
 • Correu electrònic
  • vilanant@ddgi.cat
 • Època
  • Segle XVI
 • Arquitectura
  • Al llarg l’Edat Mitjana, el nucli urbà de Vilanant no comptà amb cap castell ni fortificació. L’edifici que avui anomenem “castell” és situat al carrer de mossèn Joan Almà, prop del mur de tramuntana de l’església parroquial. Per la data de 1561 podem deduir que fou fet edificar per Benet de Vallgornera, en aquell moment baró del poble. Aquest personatge no l’habità mai, ja que sempre apareix com a resident a Perpinyà.


   Aquesta construcció, tal i com ha arribar a nosaltres, és un gran casal d’aparença fortificada, molt reformat i formant part de les dependències d’una casa veïna. La part més ben conservada és la façana, que presenta una petita torre situada a la part de ponent.

Edifici d'interès arquitectònic en el nucli antic.