Alzina de Can Pujades

Localització
  • A la Masia de Can Pujades, a la part nord-oest del municipi.
Telèfon
  • 972 54 60 03
Correu electrònic
  • ajuntament@vilanant.cat

Alzina (Quercus ilex L.) aïllada al costat del Mas. Característiques: Té una copa de 4 metres de diàmetre que forma una forca amb les seves branques. Estat: En bon estat de conservació.