• Quim Giró
 • Quim Giró

Menhir del Roc del Frare

Població
 • Agullana
Localització
 • Al costat del Mas Can Geli del Bosc.
Telèfon
 • 972 53 52 06
Correu electrònic
 • ajuntament@agullana.com
Època
 • entre el IV i el III mil·lenni cal aC.
Arquitectura
 • Situació: És al vessant nord del puig de Viarany, uns 150 m al nord de la línia divisòria entre els termes d’Agullna ai Darniu, dins del vessant sud-occiidental de l’Albera.

  Des d’Agullana cal prendre la pista que, en direcció sud, va cap al mas Geli del Bosc i el puig de Viarany. Després de 1,4 km arribarem a la base d’aquest puig, on hi ha un bifurcació. Llavors, arran de la pista, en una clariana del bosc, veurem aquest menhir.

   

  Descripció arquitectònica:

L'anomenat Roc del Frare o menhir de la Pedra Dreta és un monument megalític situat a la vora del mas de can Geli del Bosc, en direcció al mas Genís. És un bloc granític de 2,5 m d'alçària per 1,20 m d'amplada i un gruix màxim de 0-5 m i és orientat al sud-oest, igual que els dos dòlmens que hi ha Agullana, a Barraca del Lladre y la Llosa de la Jaça d'en Torrent.