Mas d'en Sot

0
 • Població
  • Pont de Molins
 • Localització
  • Ctra. NII
 • Telèfon
  • 972 52 92 64
 • Correu electrònic
  • ajuntament@pontdemolins.cat
El Mas d'en Sot, o Can Sot, és un edifici noucentista protegit com a bé cultural d'interès local del municipi de Pont de Molins.Està situat al sud-est del nucli urbà de la població de Pont de Molins, al peu de la carretera N-II.L'edifici és de planta rectangular, amb les cobertes de teula d'un sol vessant a diferents nivells, distribuït en planta baixa i pis. La façana destacable, orientada a la carretera, presenta finestres rectangulars amb els emmarcaments arrebossats, en forma d'arc rebaixat. Les del pis superior presenten decoracions ceràmiques en ceràmica vidrada blava i verda. La façana està rematada per un ràfec de dents de serra damunt del qual s'assenta una barana d'obra decorada, amb un plafó central de perfil ondulat. L'accés a l'interior de l'edifici es fa per un cos adossat a la façana oposada, completament rehabilitada, arrebossada i pintada. Adossat a la banda de ponent hi ha un cos auxiliar rectangular, amb la coberta de dues aigües, que presenta un gran arc de mig punt reformat per accedir a l'interior.[1]La construcció és de còdols i pedra desbastada, disposada regularment i lligada amb morter