Església Parroquial de Sant Pere de Navata

Població
  • Navata
Localització
  • Al centre del poble.
Telèfon
  • 972 56 50 04
Correu electrònic
  • ajuntament@navata.org
Època
  • Segle XVII
Arquitectura
  • L'església parroquial de Navata, dedicada a Sant Pere, va ser alçada de nova planta durant el segle XVII, un cop l'antiga església romanica, situada al veinat de Can Miró, havia quedat apartada del nucli principal del poble.

    Les pintures murals que decoren les seves parets, representen, mitjancant les tècniques i efectes de la perspectiva, autèntics retaules escultbrics sobre la paret llisa. En el cas concret del retaule principal, el que es troba en l'absis, dedicat a Sant Pere, porta la data de 1725

L'actual parròquia de Sant Pere de Navata és un gran temple del segle XVII. La primera pedra fou col·locada el dia 22 de desembre de l'any 1638 i l'obra fou acabada l'any 1746 (data gravada a la portalada d'entrada). És d'una nau amb capelles laterals. L'absis té planta semicircular a l'exterior i poligonal a l'interior. La portalada principal, del frontis, és interessant per la seva decoració. Damunt de la llinda hi ha una fornícula en forma de petxina, on s'hi conserva una imatge de Sant Pere. A la llinda hi ha gravades la mitra i les claus, símbols del patró, al costat de la data de 1746. Al centre del mur hi ha un senzill rosetó. El campanar, molt alt, és de planta octogonal amb arcades de punt d'ametlla. Dins l'interior destaquen unes pintures murals del segle XVIII molt ben conservades.