Església de Santa Maria d'Agullana

Població
 • Agullana
Localització
 • A la Plaça Major
Telèfon
 • 972 53 55 13
Correu electrònic
 • ajuntament@agullana.com
Època
 • XII-XIII
Arquitectura
 • L’església parroquial d’Agullana constitueix l’exemple més espectacular, quant a dimensions, de tot un grup localitzat especialment des de la Jonquera a Albanyà i que J. Badia inclou en el que ell anomena “romànic III”. Els estilemes que Badia proposa coma definitoris d’aquest subestil són: absis semicircular, aparells de carreus perfectament escairats, obertures d’arcs de mig punt i aparició de les voltes apuntades.


  L’església parroquial que avui es pot veure és un temple romànic d’una sola nau coberta amb una volta apuntada i seguida; un absis semicircular amb volta d’aresta, com l’arc triomfal; un fals creuer que amb contrast amb la resta de l’

Estat de conservació del conjunt
 • Bo
Estat de conservació dels murs
 • Bo
Estat de conservació de la volta
 • Bo
Estat de conservació de la coberta
 • Bo
Estat de conservació del paviment
 • Bo
Estat de conservació del campanar
 • Bo

L'església parroquial d'Agullana constitueix l'exemple més espectacular quant a dimensions, del 'Romànic III' des de La Jonquera a Albanyà (J. Badia). La primera notícia d'aquesta església data des de l'any 1019, al Llibre Verd de la Catedral de Girona (fulls 103 i 104), on apareix un document de donació del bisbe Rotger de l' 'Eclesiam Sanctae Mariae de Aguliana' a la canònica de Girona. A part d'aquesta referència, l'església és citada en altres documents dels s. XIII i XIV, i això permet saber que havia tingut com a sufragànies les parròquies de Santa Maria de l'Estrada, Sant Martí de La Vajol i Sant Julià de Torts.