Església de Sant Julià i Santa Bassilissa

Població
 • Llers
Localització
 • al barri de poble nou, Llers nº 1
Telèfon
 • 972 52 80 20
Correu electrònic
 • ajuntament@llers.cat
Època
 • esmentada s. XI, reconstruïda s. XX
Arquitectura
 • L’església de Sant Julià de Llers ja apareixia esmentada com a parroquial en un testament l’any 1020; molt probablement existia des de força abans. L’any 1459 el temple, que devia ser d’estil romànic, necessità una important restauració doncs estava molt malmès, hom hagué de construir una nova volta.


  A final del segle XVIII, època d’esplendor agrària, fou aixecada una nova i àmplia església que va ser la que es destruí l’any 1939. En algunes fotografies anteriors a la darrera guerra es veu que l’església parroquial de Llers sobresurt notablement del conjunt d’edificis que l’envolten. Era d’una nau, amb capelles laterals; la ca

Estat de conservació del conjunt
 • Molt bo
Estat de conservació dels murs
 • Molt bo
Estat de conservació de la volta
 • Molt bo
Estat de conservació de la coberta
 • Molt bo
Estat de conservació del paviment
 • Molt bo
Estat de conservació del campanar
 • Molt bo

Oberta al públic, es troba en molt bones condicions