• Quim Giró
 • Quim Giró

Església de Sant Esteve de Canelles

Població
 • Navata
Localització
 • A Canelles, al sud de Navata.
Telèfon
 • 972 56 50 04
Correu electrònic
 • ajuntament@navata.org
Època
 • X-XI
Arquitectura
 • L’església de Sant Esteve de Canelles és d’una nau amb absis semicircular. Presenta elements que poden classificar-se dins els períodes romànic II i romànic III.


  El parament del frontis no és visible doncs roman colgat sota una capa d’arrebossat de calç. La portalada, en aquest mur, és d’un sol arc de mig punt, adovellat.


  L’aparell romànic del murs laterals de la nau es pot veure en l’exterior de l’edifici només en curts fragments. Al de migdia s’hi adossaren la sagristia i el campanar, ambdues construccions del segle XVIII. En la llinda d’un finestra de la sagristia hi ha la data 1774. Resta, únicament, visible un curt tram del mur romànic en el qual s’obr

Estat de conservació del conjunt
 • Bo
Estat de conservació dels murs
 • Bo
Estat de conservació de la volta
 • Bo
Estat de conservació de la coberta
 • Bo
Estat de conservació del paviment
 • Bo
Estat de conservació del campanar
 • Bo

L'església de Sant Esteve data del romànic del S. XI-XII, i ha estat transformada de forma important posteriorment.