Casa Romaguera

0
 • Població
  • Pont de Molins
 • Localització
  • Pl. de l'esglèsia, 2
 • Telèfon
  • 972 52 92 64
 • Correu electrònic
  • ajuntament@pontdemolins.cat
Casa cantonera situada al barri de Molins. Consta de planta baixa, pis i golfes. La coberta és a dues vessants. La façana, de pedra, està recoberta d'una capa d'arrebossats.El portal és d'arc de mig punt amb grans dovelles. Algunes de les oberutes de la casa són emmarcades amb carreus ben escairats. El paredat de la casa és de pedra i maó.