Barraca LLE-86

Població
 • Llers

Barraca agrícola de planta circular amb la façana reculada, i coberta formada per cúpula troncocònica.

Situada al paratge dels Avalls del municipi de Llers. Inclosa al inventari de pedra seca de la Garriga d'Empordà, amb la referència LLE-86. Declarada BCIL.

Dades generals:

 • Municipi: Llers (Alt Empordà)
 • Paisatge: Garrotxa d'Empordà
 • Coordenades: X: 492776 Y: 4681385
 • Altitud: 170

Construcció:

  • Tipus de construcció: Aèria aïllada
  • Orientació: 74° Nord-est
  • Forma de la planta: Planta circular
  • Tipus de porta: Llinda plana
  • Tipus de coberta: Falsa cúpula
  • Estat: Enderroc petit
  • Restaurada: No

  Informació extreta de: WIKIPEDRA