Església de Sant Quirze d'Olmells

Població
 • Llers
Localització
 • Entre Llers i Terrades, per una pista en mal estat.
Telèfon
 • 972 52 80 20
Correu electrònic
 • llers@ddgi.cat
Època
 • VIII-IX
Arquitectura
 • Aquesta església, avui en ruïnes i sense culta, es troba a uns 3 quilòmetres al sud-oest de la vila de Llers, uns quatre-cents metres a ponent del Mas Molar i a altres quatre-cents al migdia de Mas Oliveres. L’església és al bell mig d’un bosc, mig envaïda per la vegetació, a poca distància del marge dret del rec de Palau, afluent del Rissec. S’hi pot arribar des de Llers per un camí que passa per Mas Molar. Degut a la despoblació del paratge el darrer tram, del mas a l’església és perdedor i no massa fàcil de seguir. El paratge de Sant Quirze d’Olmells fou poblat d’època molt reculada. Ho demostren els nombrosos fragments de ceràmica a torn ibero-romana que

Estat de conservació del conjunt
 • Ruïna
Estat de conservació dels murs
 • Ruïna
Estat de conservació de la volta
 • Ruïna
Estat de conservació de la coberta
 • Ruïna
Estat de conservació del paviment
 • Ruïna
Estat de conservació del campanar
 • Ruïna
Església preromànica del segle IX, actualment restaurada, però sense culte, situada al bell mig del bosc. La trobada de fragments ceràmics demostra que a l'indret d'Olmells hi van haver nuclis de població romans i preromans. L'edifici és d'una nau amb absis en forma de trapezi. L'entrada del santuari es caracteritza per un arc triomfal, de mig punt, de poca llum, i de carcanyols i estreps molt acusats. De la construcció romànica es mantenen dempeus els murs laterals de la nau i la capçalera, que conserva la volta original.