Cabanes de Pedra Seca

Població
  • Llers
Localització
  • Paratge del Pla de Vinyers a la Garriga.
Telèfon
  • 972 52 80 20
Correu electrònic
  • ajuntament@llers.cat

Les construccions de pedra seca van ser fetes inicialment per agricultors per separar feixes i camps d'oliveres i vinyes. La pedra seca es refereix a la manera en què és utilitzat el material lític en la contrucció, més que no pas a la seva naturalesa geològica o química. Les peces de roca, tallades o no, s'encaixen convenientment per construir estructures (bancals, murs, represes, i altres obres) sense necessitat d'argamassa, ciment o pasta per unir-les. Simplement es construeix mitjançant la correcta disposició, el màxim contacte entre les peces i amb la mateixa gravetat.