Informació addicional

Barraca

Població
  • Llers
Localització
  • Pla de Vinyers

Aquesta barraca de planta circular es troba adossada a una paret de pedra seca, al costat d'un antic camí. Presenta una porta amb llinda, una cúpula troncocònica i danys greus en la conservació de l'estructura.