Informació addicional

Barraca

Població
  • Llers
Localització
  • Pla de Vinyers

Barraca situada al Pla de Vinyers que posseeix en el seu interior tres fornícules i un cucó. Té també volta amb llosa de tancament. Finalment comentar que té danys greus que aniran deterioran el seu estat de conservació.