Clos monàstic de Santa Maria de Lladó

Població
 • Lladó
Localització
 • Centre del nucli de la població
Telèfon
 • 972 56 51 01
Correu electrònic
 • ajuntament@llado.cat
Època
 • XII
Arquitectura
 • El conjunt arquitectònic de la canònica de Santa Maria de Lladó està força ben conservat. Els elements que la formaven permeten veure com s’organitzava un monestir canonical.


  L’ordenació del conjunt, situat a la banda nord-occidental de la plaça major, es realitzava entorn del pati del claustre, i està formada per l’església de Santa maria, la capella de Sant Joan i les restes de l’hospital. A ponent d’aquest conjunt hi havia diverses dependències del priorat articulades al voltant del pati.


  L’església és una basílica de tres naus que acaben amb absis semicirculars. L’absis central està decorat internament

Estat de conservació del conjunt
 • Bo
Estat de conservació dels murs
 • Bo
Estat de conservació de la volta
 • Bo
Estat de conservació de la coberta
 • Bo
Estat de conservació del paviment
 • Bo
Estat de conservació del campanar
 • Bo
La vida monàstica a Lladó s'inicia l'any 1089 amb la construcció d'aquesta Canònica Agustina. L'actual església de Santa Maria era l'Església del Monestir. Actualment queden restes de la canònica, del claustre, de les dependències monacals i de la sala capitular. Majoritàriament restaurat, l'Ajuntament de Lladó ocupa part d'aquests edificis. Una curiositat del lloc: és molt comú anomenar 'Església de St.Joan' a la cambra que s'utilitzava a l'època com a Sala Capitular.