• Quim Giró
  • Quim Giró
  • Quim Giró
  • Quim Giró
  • Quim Giró

Museu d'urnes funeràries

Població
  • Agullana
Localització
  • Al centre de la població.
Telèfon
  • 972 53 52 06
Correu electrònic
  • ajuntament@agullana.com


El museu de la Necròpolis de Can Bech de Baix té dipositades les urnes i els útils trobats a l'excavació dels Camps del mateix nom. Aquests elements arqueològics daten dels segles X-VIII a.C

Horaris d'obertura: Visites concertades, de dilluns a divendres, de 8h a 15h.