La Fonteta

Població
  • Biure d'Empordà
Categoria
  • Fonts
Localització
  • Al Barri del mateix nom.
Telèfon
  • 972 52 92 91
Correu electrònic
  • biure@infocrack.net
La Fonteta és i ha estat un punt de trobada frescal del poble. Actualment encara és un bon punt de trobada per a fer safareig i la bugada.