Informe de Sindicatura de Comptes del compte general de les corporacions locals exercici 2019

16/06/2022

Per tal de donar compte de l’informe de Sindicatura de Comptes del compte general de les corporacions locals exercici 2019 el publiquem aquí.