La roca rossoladora

Població
  • Cabanelles
Localització
  • a la pujada de la mare de deu del mon
Telèfon
  • 972 56 51 61
Correu electrònic
  • ajuntament@cabanelles.cat

actualment és de dificil accés, un cop arribat es pot observar tot el pla de l'estany