Espai d'Interès Natural (EIN) del massís de les Salines

Població
  • Maçanet de Cabrenys
Categoria
  • Espais protegits
Localització
  • Més informació a l'Oficina de Turisme de Maçanet de Cabrenys.
Telèfon
  • 972 54 42 97
Correu electrònic
  • turisme@massanet.org

El massís de les Salines (4.199,5 ha) s'estén des de la conca de la Muga-Riumajor fins al Llobregat d'Empordà, per sobre de la cota dels 400 m. L'Espai de les Salines és una bona representació de la diversitat de paisatges de la terra baixa i muntanya mitjana silícia de les últimes digitacions pirinenques. El seu interès és principalment mostrar el contrast entre els paisatges de la plana litoral empordanesa i la muntanya pirinenca oriental. Conserva, juntament amb l'Albera una de les millors mostres de formacions vegetals com la sureda, rouredes acidòfiles i landes de bruguerola. L'interès florístic de l'espai és que constitueix el límit corològic oriental als Pirineus per a diverses espècies centreeuropees i orofítiques, algunes d'elles molt rares a Catalunya. La fauna de les biocenosis forestals és molt rica i diversa, i sobresurten espècies que n'ocupen el límit oriental de distribució.