Cova de la Pólvora

0
 • Població
  • Albanyà
 • Localització
  • Actualment s'hi accedeix a peu passat el refugi de Bassegoda
 • Telèfon
  • 972 56 91 90
 • Correu electrònic
  • albanya@ddgi.cat
 • Arquitectura
  • La cova de la Pólvora és una gran cavitat situada al vessant est del massís de 1'Alta Garrotxa, a 760 metres s.n.m., oberta en un gran cingle calcari que es troba en el marge esquerre del torrent de la Coma del Ferrer, afluent de la Muga.


   La cova presenta una gran obertura fàcil de percebre des de l'altra banda de la vall. La seva planta esta formada per dues sales allargassades situades a diferents nivells i que es comuniquen per un resalt d'uns 4 metres d'alcada.
   La primera sala, és més aviat un corredor estret de 20 metres de llargada, amb un lleuger pendent cap a l'exterior, amb poc sediment. La sala interior, que és la que ha proporcionat les evidencies arqueològiques, es troba situada a un nivell superior, fa 17 metres de llargada per uns 5 metres d'amplada mitjana, i una alqada de 10 a 15 metres.
   El seu interés arqueològic va ser reconegut el 1988 a

La cova de la Pólvora és una cavitat situada al vessant est del massís de l'Alta Garrotxa, a 760 m sobre el nivell del mar, oberta en un cingle calcari que es troba al marge esquerre del torrent de la coma del Ferrer, afluent de la Muga. La cova està formada per dues sales allargades situades a diferents nivells que es comuniquen per un ressalt de roca d'uns quatre metres d'alçada. La cova, la van reconèixer com a jaciment els arqueòlegs A. Bosch i J. Tarrús, i l'any 1994 la van excavar A. Bosch, M. Buch, R. Buxó, J. Casadevall, J. Mateu, T. Palomo i E. Tabernero. Segons l'equip d'excavació, el nivell arqueològic més antic és d'època neolítica (3.320 ' 3.200 a. de C., final de la fase Montboló), localitzat en 6 fosses. El material ceràmic que s'hi troba és de formes molt simples. El següent nivell és d'inicis de l'Edat del Bronze (2.070 a. de C.). La ceràmica trobada està decorada en cordons impresos. El nivell d'ocupació més recent de la cova és de finals de l'Edat del Bronze (1.000 - 800 a. de C.). La ceràmica està decorada amb acanalats i incisions. Malauradament, fins ara no s'ha pogut determinar la funcionalitat que va tenir la cavitat per als seus pobladors.