Castell de Navata

Població
 • Navata
Localització
 • A 2 km de Navata
Telèfon
 • 972 56 50 04
Correu electrònic
 • ajuntament@navata.org
Època
 • XIII
Arquitectura
 • CASTELL DE NAVATA. Comtat de Besalú


  LOCALITZACIÓ: Prenent la carretera de Figueres a Olot arribarem desp´res d’un 10 km, a la vila de Navata. D’aquesta cal anar pel camí del cementiri, passar-lo i continuar cap al Sud-Oest fins a arribar, 1.5 km més endavant, a la riera d’Algama. Travessarem la riera i pujarem al planell que hi ha a la riba dreta, on trobarem les restes del castell.


  RESSENYA HISTÒRICA: Antic castell ja esmentat l’any 1051 essent-ne senyora Rodlenda de Navata. Bernat Adalbert de Navata (1099-1134) el va cedir al comte Bernat de Beslú, que establí la baronia de Navata. Aq

Estat de conservació del conjunt
 • Restes

Les ruïnes del que fou el castell de Navata se situen a 2 km del poble i l'accés és difícil. Se'n té documentació des de l'any 1051 quan va ser cedit al comte Bernat de Besalú, que establí la baronia de Navata. Durant el segle XIII els Rocabertí de Peralada el varen reparar i reforçar per suportar setges. Al segle XV fou preparat per a armes de foc, augmentant el gruix de les muralles i de les torres i obrint torreres i espitlleres. Del primitiu castell (segles XI-XII) en resta només la capella, situada sota la torre de l'angle nord-oest. La resta pertany als segles XIII-XIV, amb importants modificacions del XV. Era una fortalesa de planta quadrada i dimensions notables, amb pati d'armes central i edificis al voltant.