Castell de l'Hortal

Població
 • Llers
Localització
 • Carretera asfaltada 2 km de Llers a Terrades, seguir pista forestal a la dreta durant 400 m
Telèfon
 • 972 52 80 20
Correu electrònic
 • ajuntament@llers.cat
Època
 • XIII
Arquitectura
 • El castell d’Hortal – anomenat d’Ordal en documents medievals- es troba a poc més d’un km. a ponent de la vila de Llers, no gaire lluny i, a la dreta de la carretera d’Albanyà prop del mas de l’Estela. En aquest indret hi ha una font on neix un torrent – el barranc de l’Hortal- i forma una minsa vall on s’esglaonen les feixes de conreu.

  Del castell d’Hortal encara en queden restes prou notables. Era una fortalesa de planta molt simple, esquemàtica: una torre envoltada per un recinte murat. Aquest recinte afectava una planta rectangular molt imperfecta degut a les irregularitat del terreny. El petit planell on es troba emplaçat el castell és acinglerat al nord i a llevant, sobre el curs del torrent.

  Estat de conservació del conjunt

 • Restes
Estat de conservació dels murs
 • Restes

Les restes del castell de l'Hortal, anomenat també Ordal en documents antics, es troben a poc més d'un quilòmetre a ponent de la vila de Llers, prop del mas de l'Estela, al cim d'un petit planell. A pocs metres del castell hi ha una font on neix un torrent - el barranc de l'Hortal - formant una minsa vall. El castell de l'Hortal antigament era una fortalesa de planta rectangular molt simple, adaptada a les irregularitats del terreny, amb una torre de planta circular envoltada per un recinte emmurallat. Les restes que es poden visitar en l'actualitat daten dels segles XIII-XIV, malgrat que hi ha notícies del castell de l'Hortal que es remunten fins l'any 1099, quan Dalmau Berenguer de Quermançó va lliurar la fortalesa al comte Bernat II de Besalú.