Castell de Biure

Població
 • Biure
Localització
 • Al barri del Castell sobre un pujol envoltat de cases.
Telèfon
 • 972 52 92 91
Correu electrònic
 • ajuntament@biure.cat
Època
 • XIV - XV
Arquitectura
 • Uns 300 metres, al nord-oest del poble, al cim d’un pujol de vessants força pronunciats per les bandes sud i est, hi ha restes del castell.


  En els altres vessants, de pendents no tant acusats, s’alcen una dotzena de casalots del s. XVIII que formen l’anomenat “barri del castell”. La majoria s’arrengleren vora el caire del vessant occidental formant “el carrer dels Castellans”.


  A la banda sud del planell superior del puig es manté dempeus un mur d’uns 5 mts. De llarg per 3 d’alt, que forma angle amb un altre tram m

Estat de conservació del conjunt
 • Restes
Estat de conservació dels murs
 • Restes
Estat de conservació del paviment
 • Restes

Del Castell només en resta dempeus una cantonada de la paret sud-est. La resta de l'espai està lliure de construcció. Es creu que la majoria de les cases del seu voltant estant fetes amb les pedres del Castell.