Castell Comanda

Població
 • Avinyonet de Puigventós
Localització
 • Dins el nucli del poble.
Telèfon
 • 972 54 70 69
Correu electrònic
 • avinyonet@ddgi.cat
Època
 • XII - XIII
Arquitectura
 • CASTELL D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS. Comtat de Besalú


  LOCALITZACIÓ: Sortint de Figueres, direcció a Olot, a uns 3 o 4 km a mà dreta trobem la desviació que ens porta a la vila d’Avinyonet, la qual apareix 1 km després. Les restes del castell de la Comanda de l’hospital són a ponent de l’església, que també en formava part.


  RESSENYA HISTÒRICA: El castell d’Avinyonet, aleshores Avinyó, és mencionat per primera vegada l’any 1090, en un acord entre el compte de Besalú Bernat II i Guillelmus Udonis, senyor de dit castell. El segle XII el senyor de la fortalesa era Ramon d’Avinyó, i aquest mateix segle fou

Estat de conservació del conjunt
 • Ruïna
Estat de conservació dels murs
 • Ruïna
Estat de conservació de la volta
 • Ruïna
Estat de conservació de la coberta
 • Ruïna
Estat de conservació del paviment
 • Restes

El Castell d'Avinyonet data des de la segona meitat del segle XI. Posteriorment, fou convertit en comanda dels cavallers de l'Orde de l'Hospital. Té forma quadrangular i ha estat reformat en diferents ocasions. L'edifici presenta elements de diferents cronologies: la torre quadrada i el tros de muralla que s'hi afegeix corresponen al segle XI; l'edifici proper al mur meridional de l'església, que presenta en la seva part menys alterada un parell de carreus, es creu que conserva restes de construcció dels segles XII-XIII. Altres murs, com el del portal adovellat, construït amb pedres sense treballar, són posteriors, suposadament dels segles XV i XVI. Entre aquesta construcció i el mur meridional de l'església s'obre un portal d'arc de mig punt adovellat, segurament de l'antiga entrada a la fortalesa. Actualment es troba en molt bon estat de conservació i encara és habitat.