Medi Natural i Biodiversitat

Darrerament, en el marc dels ajuts per a accions de millora del medi natural de la Diputació de Girona s’han realitzat les accions següents:

  La Diputació de Girona i la Fundació “La Caixa” anualment signen un conveni de col·laboració per a la preservació, defensa i conservació dels valors naturals de les comarques gironines tot promovent la integració social dels col·lectius de persones amb dificultats d’integració social. En el marc d’aquest conveni, el Consorci Salines Bassegoda hem portat a terme les següents actuacions:

   

  • 2022-2023: Recuperació d'espais oberts al Massís de les Salines, millora de la vegetació a la Garriga d'Empordà, i seguiment de la població de Pellaea calomelanos als Penya-segats de la Muga
  • 2019: Recuperació de la Riera de Gou i el Pantà del Mallol a Agullana
  • 2019: Caixes-niu per a ratpenats als pobles de Salines Bassegoda
  • 2018: Construcció caseta-niu per a Ratpenats a les Salines - Visor de caixes niu
  • 2018: Recollida d’abocaments incontrolats a La Garriga (en procés)
  • 2016: Ordenació de l’entorn de la Muga a Albanyà i Adequació d’un tram del Manol entre Vilanant i Taravaus.
  • 2015: Restauració d’hàbitats fluvials. Millora del tram alt de la Riera de la Guilla i del Torrent de Boscarós.
  • 2014: Restauració d’hàbitats fluvials. Projecte de millora d’espais naturals i preservació de la biodiversitat a Salines Bassegoda: restauració del bosc de ribera per la millora del connector ecològic del Riu de la Guilla; millora de l’hàbitat de la tortuga de rierol Mauremis leprosa a l’engorjat del Rissec; treballs pel control del cranc de riu exòtic Orconectes limosus a la conca de la Muga.
  • 2013: Projecte de restauració de la riera de l’Arnera.
  • 2011: Projecte de preservació de la biodiversitat al paratge de la “Solana de Montdavà”
  • 2010: Catalogació i protecció dels principals valors ambientals de Salines Bassegoda, millora de la gestió dels recursos naturals i paisatgístics de Salines Bassegoda, sensibilització a la població local i als visitants i turistes enfront a la protecció dels recursos naturals i concretament sobre el medi ambient.