Coworking Rural Salines Bassegoda

El coworking o treball col·laboratiu és una forma de treball que permet a professionals independents, emprenedors i pimes de diferents sectors, compartir un mateix espai de treball, tant físic com virtual, per desenvolupar projectes professionals de forma independent, alhora que es fomenten projectes conjunts.

Aquesta nova forma de treballar suposa una oportunitat per als i les professionals que tenen les TIC com a base de la seva ocupació i que volen treballar en un espai col·laboratiu sense renunciar a un entorn rural. Així, i de manera indirecta, els espais de coworking rurals provoquen una activació econòmica del territori i ajuden a fixar-hi la població activa.

El moviment del Coworking Rural als pobles de Salines Bassegoda, té com a objectiu oferir espais on podeu desenvolupar les vostres activitats professionals alhora que us poseu en contacte amb altres companys i empreses amb els que creareu sinergies de cares a fomentar el cooperatisme professional. Aquest projecte és una iniciativa del Consorci Salines Bassegoda i els ajuntaments implicats, amb el suport de la Diputació de Girona i l’ADRI-noc.

Actualment hi ha tres espais disponibles de Coworking Rural a Salines Bassegoda: 

1. L'espai Navata Coworking, ubicat al Centre Cívic de Navata permet oferir als autònoms o petites empreses un espai de treball a molt baix cost i lliure disposició de sales de reunions (sota reserva). 

2. Avinyonet de Puigventós ofereix espais fixes a professionals tècnics semi-consolidats a baix cost i espai de reunions. 

3. L'Edifici Nova Harmonia de Pont de Molins ofereix a petites empreses i professionals espais per a reunions, conferències o tallers. 

El projecte de Coworking Rural SB pretén crear una xarxa de treball real entre els possibles treballadors autònoms de la zona. D'aquesta manera, el projecte va més enllà de facilitar espais de treball i dinamitzar a freelances i microempreses. Es pretén integrar els coworkers a una xarxa professional, i establir sinèrgies amb diferents entitats, empreses i amb altres xarxes de professionals.

Web  de la Xarxa de Coworking: coworking.salinesbassegoda.org

Grup a Linkedin de Salines Bassegoda

Per raons tècniques, només es pot pertanyer al Grup si ets o treballes a un municipi pròxim a Salines Bassegoda.

El projecte compta amb el suport de Cowocat Rural, el Grup d'Acció Local ADRI-NOC i la Diputació de Girona.