Millora de l’hàbitat de l’esparver cendrós

20/05/2024
Consorci Salines Bassegoda

Descripció:

Aquesta acció preveu, segons la memòria presentada a la convocatòria:

a) preservar l’hàbitat de la garriga per mitjà de la tallada dels peus de pi que creixen entremig del garric a la zona de nidificicació.

b) reduir la pressió damunt la garriga en general.

c) alentir la successió natural i també reduir el risc d’incendis fora de la zona més sensible a la nidificació potencial de l’esparver cendrós, es a dir, l’anomenada zona de transició.

Localització: Avinyonet de Puigventós

Agents: Ajuntament d’Avinyonet de PuIgventós

Finançament: Diputació de Girona. Subvenció 2024-25

Calendari: 2024-2025