Objectius

Quan es va establir el Consorci Salines Bassegoda, al 2007, es van presentar un conjunt de principis bàsics que havien de guiar les seves accions. 

Aquest document va ser elaborat després de diverses sessions de treball amb les parts interessades i amb la contribució d'organitzacions cíviques compromeses amb la preservació del territori. La intenció és que es vagin adaptant constantment per reflectir els valors i les accions a mesura que es desenvolupa la gestió del territori.

Objectius Estatutaris

El Consorci Salines Bassegoda ha establert una sèrie d'objectius clars i concrets per tal de guiar les seves accions i fomentar el desenvolupament integral de la comunitat:

1. Protecció, restauració i millora del patrimoni natural i cultural.

2. Desenvolupament local sostenible que millori les condicions de vida de la població.

3. Ordenació dels usos de lleure.

4. Foment de l'educació ambiental i la recerca científica.

 

ESTATUTS SALINES BASSEGODA
Maçanet de Cabrenys
Maçanet de Cabrenys