AquaGym a Cistella

Durant el Juliol i l'Agost de dilluns a Dimecres es faran classes d'Aquagym a Cistella.

  • AquaGym a Cistella

    De l'1 de juliol al 22 d’agost de 2024   De 20:00h a 20:50h

    AquaGym a Cistella

    Cistella